زندگینامه ◄

زندگی نامه

مراکز و موسسات

اسم و نسب


لطفا خود را معرفی نمایید.

مرحوم پدرم معروف هست به آیة الله علوی. از نظر نسب با سی و هشت واسطه به حضرت امام زین العابدین(علیه السلام) می رسیم، از این نظر معروف شدیم به علوی. البته در شناسنامه پدرم و شناسنامه خودم به لاجوردی معروف هستیم. از لاجوردی های کاشان هستیم. جدّمان، سید حسین لاجوردی، سه ساله بود که با پدرشان به عنوان زیارت رفتند به عتبات مقدسه ی عراق و در کاظمین ماندند و ما، دو تا پشت، در کاظمین متولد شدیم، که خودم و مرحوم پدرم باشیم. اما جدمان متولد کاشان هستند، لذا اصالتاً کاشانی هستیم؛ البته بعضی از اجدادمان در کاشان هستند، بعضی آنها در قم هستند، این سلطان محمد شریف، جد بیست و هفتم بنده هست. و همچنین امامزاده یحیی که در تهران هست، باز جد ماست. امامزاده حمزه که در مقبره ی حضرت معصومه دفن هستند، ایشان هم جد ما هستند. بنابراین به اعتبار اجداد، هم قمی حساب می شویم و هم تهرانی و هم کاشانی و به اعتبار ولادت کاظمینی هستیم. این را از باب مزاح عرض کردم.