زندگینامه ◄

زندگی نامه

مراکز و موسسات

تالیفاتتأليفات و تحقيقات حضرت عالي در چه زمينه‌هايي مي‌باشد؟

يكي از كارهايي كه مرحوم پدرم براي تربيتم كرد، اين بود كه در ماه رمضان 1390 هـ‌ق به من گفت كه شما يك مطلبي بنويسيد كه من آن را برايت چاپ كنم. بنده يك اعلاميه مانند، در يك صفحه بزرگ راجع به حج نوشتم با عنوان «عظمة الحج في القرآن الكريم» و ايشان هم به تعداد دو هزار تا با كاغذ خيلي بزرگ چاپ كردند و بعد به جوان‌هاي مسجد علوي گفت: برويد اينها را به در و ديوار و مغازه‌ها بزنيد. و من متوجه فلسفه آن نبودم، الان مي‌فهمم كه مرحوم پدرم چرا اين كار را كرد. وقتي كه اينها چاپ شد و به در و ديوار زد، يادم هست وقتي كه مي‌رفتم پيش يك عطاري، مي‌ديدم كه در مغازه‌اش آن را زده است، خيلي ذوق‌زده مي‌شدم و خيلي خوشم مي‌آمد. ديگر از آن روز شروع كردم به نوشتن. پنج-شش تا مطلب در همن سن جواني‌ام نوشتم، منتها در عراق ماند و نياوردم. در ايران تقريباً از هفده سالگي شروع كردم به نوشتن و در بيست و يك سالگي بودم كه نوشته‌هايم چاپ شد. تا كنون صد و پنجاه و خرده‌اي كتاب و رساله نوشته‌ام كه صد و شش تا از آن‌ها تا به حالا چاپ شده است. نوشته‌هاي بنده در چهار زمينه است، بر اساس آن حديثي كه حضرت فرمود: «انما العلم ثلاثة آية محكمة، سنة قائمة، فريضة عادلة و ما سواهن فضل» كه علم اخلاق و فقه و اعتقادات و غير از اينها هم ياد گرفتنش زيادي هست، يا به معناي فضيلت است. فلذا نوشته‌هايم در اين چهار وادي است: يك قسمت اعتقادات است، يك قسمت اخلاق، يك قسمت هم فقه و يك قسمت را هم به نام «الثقافة العامة» گذاشته‌ام، كه همين ما سواهن فضل باشد. مثلاً در قسم عقائد «آثار الصلوات في الروايات» است، كه در صد و بيست صفحه مي‌باشد. و چاپ اول آن در سال 1421 است. «الامام الحسين في عرش الله» در سيصد صفحه هست و چاپ اول آن در سال 1421 است. «الامام المهدي و طول العمر في نظرة جديده» ، «الأنوار القدسية» ، «اهل البيت سفينة النجاة» ، «البارقة الحيدريه في اسرار العلوية» ، «عقائد المؤمنين» ، «تحفة الزائرين» ، «جلوة من ولاية اهل بيت» ، «الحق و الحقيقة بين الجبر و التفويض» كه صد و سي صفحه هست و اولين كتابم مي‌باشد؛ البته قبل از آن مقاله نوشته‌ام، بنده نوشته‌هايم را به سه قسم تقسيم كرده‌ام: يك صفحه تا ده صفحه را به كلمات قرار داده‌ام، كه در كتاب منهلل الفوائد آورده‌ام. منهلل الفوائد، هزار تا فائده است در پنج جلد كه هر جلد آن دويست فائده دارد. اين كلمات در مناسبت‌هاي عمومي يا در روزنامه‌ها و يا در مجلات، به عنوان مقاله چاپ شده است. همه‌ي اينها را جمع كردم و در كتاب «منهل الفوائد» آورده‌ام. قبل از آن يك نوشته‌اي دارم به نام «رسالة في العشق» كه در كتاب مرحوم ابوي‌ام به نام كتاب «الرافد» چاپ شده است. «رسالة في العشق» راجع به جواب مرحوم صدر‌المتألهين است. آن زمان همين شيخ عبد‌القائم شوشتري، كه خدا حفظش كند، استاد ما بود و خيلي با فلسفه چپ بود، لذا تمام نقاط ضعف فلسفه را مي‌گفتند. يك نقطه ضعف از صدر‌المتألهين در كتاب اسفار دارد، كتاب اسفار در جلد هفتمش راجع به عشق خوشگل‌ها، مي‌‌گويد: «عشق الفتيان وقدالحسان» كه اين مقدمه عشق حقيقي است. از اين عشق بچه خوشگل مي‌رسي به عشق به خدا! بعد يك عبارتي دارد كه فقهاي ما در آن مانده‌اند، كه مرحوم سبزواري هم در حاشيه آورده است و گفته اين از باب اجتماع امر و نهي است و در پيش بعضي از علما اجتماع امر و نهي اشكال ندارد. عبارتش اين است كه عاشق و معشوق مي‌توانند كه در زير يك لحاف بخوابند. قبل از انقلاب، فلسفه چنان رواجي نداشت و از اين نظر نقاط ضعف فلسفه را بيشتر بزرگ مي‌كردند و يكي از نقاط ضعف همين است. بنده يك مقاله‌اي در بيست صفحه با عنوان رسالة في العشق نوشتم، كه اين عشق و عاشقي كه مي‌گويند، چيست؟ و اين گفته آيا از نظر شرعي درست هست يا درست نيست؟ و دليل آورده‌ايم، هم از آيات و هم از روايات، هم از اجماع علما و فقهاي شيعه و هم از عقل، كه آيا اين درست هست يا درست نيست؟ از نظر فقهي اين مطلب را نوشتم آن زمان افكار اينجوري بود و ما هم عليه اين عشق يك چيزي نوشتيم. بعد كه فلسفه را خوانديم، ديديم وادي يك وادي ديگر است؛ يعني غير از وادي فقه است، اينها دو وادي و دو تا ممقوله است. البته باز اشكال به صدرالمتألهين لا ينحل است.
از جمله تأليفاتم «الدرّالثمين في عظمة اميرالمؤمنين» ، «دروس اليقين في معرفة اصول الدين» و «الدرّة البهيه» است. الان صد و شش اثر از بنده چاپ شده است كه تقريباً سي جلد آن در اعتقادات هست و سي و هشت جلد در اخلاق و عرفان و ده جلد آن هم در فقه استدلالي و غير استدلالي است؛ مثلاً قصاص يكي از آن‌هاست، كه در سه جلد است و هزار و چهار صد و نود و سه صفحه دارد و چاپ اول آن در سال 1419 مي‌باشد. «الثقاف العامه»، بيست و هشت جلد هست. الان هم پنجاه اثر مخطوط دارم، كه چاپ نشده است.
يك خاطره‌اي هم از اولين نوشته‌هايم دارم، كه اينجا مي‌گويم. بنده يك كتابي نوشته بودم به نام «الحق و الحقيقة بين الجبر و التفويض» كه تقريرات درس آية الله فاضل است. پانزده درس از كفايه ايشان بود كه بنده چاپ كردم. بعد جزء دوم تتمه‌اي دارد به نام «السعيد و السعادة بين القدما و المتأخرين»، كه بحث سعادت و السعيد سعيد في بطن امه است و اشكالي كه به مرحوم آخوند مي‌كنند. آن زمان هم من جوان بودم؛ يعني بيست و سه ساله بودم و براي رفقايي كه هم درس من بودند، خيلي سخت بود. فلذا از وقتي كه آن كتاب را چاپ كردم حملاتي هم به من كردند. به هر حال وقتي كه مي‌خواستم اين كتاب را چاپ كنم، آية الله فاضل هم يك تقريظ زيبايي برايم نوشته. با اين عبارت «و العالم الفاضل، قرّة العين»؛ اينجور عبارت‌ها براي من در آن سن جواني خيلي ارزش داشت. مرحوم ابوي هم يك تقريظ بالاتري نوشته بود؛ مثلاً نوشته بود كه از خدا مي‌خواهم مثل خورشيد بتابي. مقداري عاطفي نوشته بود، كه بعضي از علما مي‌گفتند كه ما وقتي اين را مي‌خوانديم، گريه مي‌كرديم. بعد اين كتاب را وقتي مرحوم پدرم خواست چاپ كنند و من خدمتشان دادم، گفت كه من حاضرم اين كتاب را برايت چاپ كنم، موضوع خوبي است، بحث جبر و اختيار است، تقريرات استاد هم هست و براي آينده شما خوب است. حاضرم برايت چاپ كنم، ولي يك شرط دارد. گفتم كه شرطش چيست؟ گفت: شرطش اين است كه پوست كلفت بشوي! گفتم كه يعني چه باباجان؟! گفت اين كتابي را كه الان مي‌خواهي چاپ كني در حوزه شروع مي‌كنند به حمله كردن به شما. اگر مي‌داني كه ضعيف النفس هستي و ديگر نمي‌روي به دنبال نوشتن و تأليف، من آن را چاپ نكنم، و ما را گرفتار نكن. اما اگر مي‌داني كه مي‌تواني مقاومت بكني و تأليفات بعدي را بيرون بدهي، ما اين را برايت چاپ كنيم. من به ايشان گفتم كه حالا اين اينجوري هست، پس دعا كن كه من پوست كلفت بشوم، كه پدرم برايم دعا كرد –خداوند رحمتش كند- وقتي كه چاپ كردم حمله‌ي رفقا شروع شد، حالا من اسم اين افراد را نمي‌آورم. الان همه سركار هستند، خيلي با آن‌ها رفيق هستيم و وقتي كه اين كتاب را چاپ كرديم به قيمت ده تومان فروش مي‌رفت. و خوشحال بوديم كه اولين كتابم هست. خلاصه يادم هست كه يكي از دوستان كه الان يكي از بزرگان حوزه هست، در كارهاي اجرايي، يك كار مهمي دارد؛ ايشان به من رسيد گفت: علوي! گفتم: بله. گفت: من ديدم كتاب شما را، به نام «الحق و الحقيقه بين الجبر و الاختيار» را ديدم، پدرت هم يك تقريظ نوشته بود، خوب بود كه به مادرت هم مي‌دادي يك تقريظ برايت بنويسد. گفتم كه چشم حاج آقا، ان شاء الله بعد از اينكه كتاب دوم را نوشتم. به مادرم هم مي‌دهم كه يك تقريظي بنويسند. اتفاقاً همان شخص الان ديگر هر وقت مرا مي‌بيند، مي‌گويد كه حاج آقاي علوي، چه چيز تازه‌اي داري؟ به دنبال تازه‌هاي كتاب و نوشته‌هاي من هست. همان شخص الان خيلي عقيده پيدا كرده است، برادر فاضلي ديگر آن روز به من گفت آقاي علوي! اين كتاب را ديدم. حوزه‌اي كه تو نويسنده‌اش هستي، بايد فاتحه‌ي آن را بخوانيم. يك مقدسي كه الان هم از نويسندگان هست، مرا در حرم ديد و گفت: من اين كتابت را ديدم، اما كار بسيار بدي كردي. گفتم: يا شيخ چرا كار بسيار بدي كردم؟ گفت: آخر تو بچه طلبه آمدي راجع به جبر و اختيار كتاب نوشتي؟ اميرالمومنين عليه السلام مي‌فرمايند: «هذا بحر عميق»؛ درياي عميقي است. علامه‌ي مجلسي با آن عظمتش در اين موضوع مانده‌اند. گفتم كه يا شيخ اصلاً تو كتاب را خوانده‌اي؟ گفت: نه. گفتم بي انصاف اگر كتاب دكتر شريعتي بود، همه‌تان مي‌خوانديد، اما چون نويسنده‌اش عادل علوي است و يك بچه طلبه هست، اصلاً نگاهش نمي‌كنيد؛ و اينجور حمله مي‌كنيد؟ علت آن مخالفت‌ها اين بود كه اين موضوع خيلي سنگين بود، اصلاً بعضي‌ها آن را نديده بودند. اين را مي‌گويند حجاب معاصريّت. اين حجاب معاصريت معمولاً در بين طلبه‌هاي ما هست. كتاب دوم را كه چاپ كردم، به نام « السعيد و السعادة بين القدماء و المتأخرين». گفتند كه شما به اساتيد نشان بدهيد. گفتم كه كتاب اول را هم به اساتيد نشان داده بوديم. آية الله فاضل تقريظي بر آن نوشتند، مرحوم ابوي هم كتاب را ديده است. گفتند كه نه شما به شهيد مطهري نشان بده. گفتم باشد. رفتم خدمت ايشان و گفتم كه حاج آقا من يك عرضي دارم خدمت شما. گفتند: بفرما. گفتم كه من يك كتابي نوشته‌ام و طلبه‌ها خيلي به من حمله كردند، و الان دومين كتابم را هم نوشته‌ام و مي‌خواهم چاپ كنم، كه به دنبال همان هست و دوستان دائماً مي‌گويند به اساتيد نشان بده. شما استاد من هستيد، من مي‌خواهم كه خدمت شما تقديم كنم. گفت: سيد! من وقت ندارم (داشتند مي‌رفتند به تهران براي تدريس در دانشگاه) گفت: بده به علامه طباطبايي، ايشان نگاه كند. گفتم كه حاج آقا دستم به ايشان نمي‌رسد، علاوه بر اين، ايشان مريض الحال هم هستند. گفت سيد خلاصه من نمي‌رسم، به يكي ديگر بدهيد عذرخواهي كرد و در نتيجه ما داديم به اساتيد ديگر و نگاه كردند.

گزیده از کتب معظم له :

1 ـ الحقّ والحقيقة بين الجبر والتفويض : يعالج مسألة الجبر والاختيار من زاوية العقل والفلسفة والقرآن الكريم والسنّة وآراء العلماء الأعلام .( فلسفة واُصول فقه )
2 ـ ثمّ عام 1399 طبع لي كتاب « احكام دين اسلام » باللغة الفارسیة ، متحدّثاً عن أهمّ المسائل الدينية في فروع الدين ، وجدّد طبعه . ( فقه )
3 ـ ثمّ طبع الثالث في السنة الاُولى من نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 1400 هـ باسم « لمحة من حياة الإمام القائد » يتحدّث عن قبسات من حياة الإمام الخميني ، وجدّد طبعه . ( تراجم )
4 ـ وطبع عام 1401 هـ « همه با هم بسوى خد » يتحدّث عن أهمّ مناسك الحجّ وجدّد طبعه لثلاث مرّات باسم « راهنماى قدم بقدم حجّاج » .( فقه ومناسك )
5 ـ وطبع سنة 1402 هـ « الكوكب الدرّي في حياة السيّد العلوي (قدس سره) » لمحة موجزة عن حياة الوالد عليه الرحمة . ( تراجم )
6 ـ وطبع عام 1405 الجزء الثاني من تقريرات شيخنا الاُستاذ باسم « السعيد والسعادة بين القدماء والمتأخّرين » يتحدّث عن مفهوم السعادة ومن هو السعيد في نظر الحكماء والعلماء والقرآن الكريم والسنّة الشريفة .( فلسفة واُصول )
وقد طبعت لي رسائل[3] ومقالات في الجرائد والمجلات وبعض الكتب ، فطبع في كتاب الوالد ( الرافد ـ الجزء الأوّل ) سنة 1398 .
7 ـ رسالة « في العشق » : تتحدّث عن مفهوم العشق ، ونقد ما قاله صدر المتألهين في أسفاره حول العشق المجازي . ( عرفان )
8 ـ ورسالة « المؤمن مرآة المؤمن » في مجلة نور الإسلام العدد 11 و 12 ، تتحدّث عن الخبر النبوي الشريف وبلوغ معانيها إلى أربعين معنى . وجدّد طبعه في أكثر من خمسين معنى في مجلّة « الكوثر » ، العدد 2 سنة 1416 . ( أخلاق )
9 ـ رسالة « امام وقيام » : تتحدّث عن الثورة في كلمات الإمام القائد ، طبعت في كتاب « ديدگاهها و انقلاب اسلامى ايران » طبع سنة 1400 . ( تأريخ وسياسة )
10 ـ رسالة « وميض من قبسات الحقّ » : مقدّمة لكتاب « علي (عليه السلام)في الكتاب والسنّة » بقلم الحاج حسين الشاكري ، تتحدّث عن الإمامة وخلافة أمير المؤمنين علي (عليه السلام) ، ولمحة خاطفة عن كتاب إحقاق الحقّ وتعليقاته . ( كلام )
11 ـ رسالة « في رحاب الحسينيات » القسم الأوّل ، تتحدّث عن حسينيات أهالي الكاظمية في إيران ، طبعت سنة 1410 . ( تأريخ )
وعدّة مقالات إسلامية في اُصول الدين وفروعه في صحيفة كيهان العربي .
ولدّي عشرات المخطوطات ، وأردت أن أحجم عن ذكره ، إذ أعتقد أنّ الكتاب إذا لم يطبع فإنّه لا يعلم ما هو مصيره ، فما أكثر المخطوطات التي ذكرت وقد أكل الدهر عليها وشرب ، وأصبحت في خبر كان ، وأمست في حيّز المعدوم . أسأل الله أن يوفّقني ويسعدني في طبعها ونشره ، لعلّها تكون من العلم الذي ينتفع به الناس بعد موتي ، فيكون ذخراً ليوم معادي وفقري ، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلاّ من أتى الله بقلب سليم ، الذي ليس فيه سوى الله سبحانه ، وما توفيقي إلاّ بالله العليّ العظيم ، وهو المعين والناصر ، وهو من وراء القصد ، إنّه خير وكيل ، ونعم المولى ونعم النصير .
هذا وقد صحّحت الرسالة العملية باللغة الفارسیة لسيّدنا الاُستاذ آية الله العظمى السيّد النجفي المرعشي (قدس سره) ، كما كتبت وجمعت له فتاواه في كتابين « منهاج المؤمنين العبادات ـ المعاملات » وقد طبع سنة 1406 . وقد كتبت مقدّمة لبعض الكتب مثل : 1 ـ قواعد الصرف . 2 ـ عفّت بر كشتارگاه تبرّج . 3 ـ الأثر الخالد في الولد والوالد .
12 ـ وطبع سنة 1411 ـ أيضاً ـ كتاب « عقائد المؤمنين » ، يتحدّث عن اُصول الدين وفروعه من خلال القرآن الكريم والسنّة الشريفة والعقل السليم .( كلام )
13 ـ رسالة « بيان المحذوف في تتمّة كتاب الأمر بالمعروف » ، بضميمة كتاب الأمر بالمعروف لوالدي (قدس سره) ، طبع سنة 1410 . ( أخلاق وحديث )
14 ـ « قبسات من حياة سيّدنا الاُستاذ » ، حول آية الله العظمى السيّد النجفي المرعشي (قدس سره) ، سنة الطبع 1411 . ( تراجم )
15 ـ « دليل السائحين » ، يتحدّث عن جغرافية سوريا والحزب الحاكم والعلويين ، طبع سنة 1413 . ( تأريخ وسياسة )
16 ـ « عبقات الأنوار » ، يتحدّث عن لمحات من حياة أعلام الاُمّة الإسلامية الذين لهم مزار في دمشق كالسيّدة زينب ، طبع سنة 1413 . ( تأريخ وسير )
17 ـ « المعالم الأثرية في الرحلات الشامية » ، يضمّ معالم سورية ودمشق وأجمل الصور ، طبع سنة 1413 . ( سياحة وجغرافي )
18 ـ « تحفة الزائرين » ، يبحث عن حياة مولانا الرضا (عليه السلام) ، ثمّ تأريخ خراسان ومشهد بين الماضي والحاضر ، مع أدعية وزيارات ، طبع سنة 1411 .( تأريخ وسير )
19 ـ « التوبة والتائبون على ضوء القرآن والسنّة » ، طبع سنة 1414 .( أخلاق وأدعية )
20 ـ رسالة « مقام الاُنس بالله » ، طبع في عددين من مجلة نور الإسلام سنة 1414 . ( عرفان )
21 ـ رسالة « فاسألوا أهل الذكر » ، طبع في عددين من مجلة نور الإسلام سنة 1414 . ( أخلاق )
22 ـ رسالة « السيرة النبوية في السطور العلوية » ، طبع في مجلة نور الإسلام سنة 1414 في عددين ، وترجمت إلى اللغة الإنجليزية . ( تأريخ وسيرة )
23 ـ رسالة « رسالتن » ، طبع في أربعة أعداد من صحيفة صوت الكاظمين سنة 1413 ، واُعيد طبعه مع إضافات في ( رسالات إسلامية ـ المجلّد الثالث ) .( مفاهيم إسلامية )
24 ـ « فقهاء الكاظمية المقدّسة » ، طبع سنة 1414 في أعداد من صحيفة صوت الكاظمين ولا يزال . وطبع في ( رسالات إسلامية ـ المجلّد الثاني عشر ) ( تراجم )
25 ـ « دروس اليقين في معرفة اُصول الدين » ، يتحدّث عن اُصول الدين الخمسة من خلال القرآن الكريم والسنّة الشريفة والعقل السليم ، طبع سنة 1415 ه .( كلام )
26 ـ رسالة « كلمة التقوى في القرآن الكريم » ، طبع في مجلة نور الإسلام ، وترجمت إلى الإنجليزية وطبعت في مجلة الكوثر العدد الأوّل سنة 1414 .( علوم القرآن )
27 ـ رسالة « بيوتات الكاظمية المقدّسة » ، طبع في أعداد ثلاثة من صوت الكاظمين سنة 1413 . وطبع في ( رسالات إسلامية ـ المجلّد الثاني عشر ) ( تأريخ وتراجم )
28 ـ رسالة « سرّ الخليقة وفلسفة الحياة » ، طبع في مجلة نور الإسلام ومجلّة الكوثر 1415 . ( عرفان وقرآن )
29 ـ رسالة « الأنوار القدسية ، نبذة من سيرة المعصومين (عليهم السلام) » ، طبعت في أعداد من صوت الكاظمين ، وترجمت إلى الأوردو وطبعت في مجلة عشاق أهل البيت (عليهم السلام) . ( تأريخ وسير )
30 ـ « الروضة البهية في شؤون حوزة قم العلمية » ، رسالة تتحدّث عن معالم حوزات الشيعة العلميّة وفضل قم المقدّسة ولمحة خاطفة عن حوزتها ودراساته ، طبعت في مجلة « الذكر » اللبنانية في العدد 7 ـ 10 سنة 1414 ه . ( مفاهيم وتأريخ )
31 ـ رسالة « في الموسوعة ودائرة المعارف الفقهية » ، تتحدّث عن تأريخ دائرة المعارف وأهمّ ما كتب في هذا الباب ، ثمّ عن الموسوعة الفقهية ، طبعت في الدفتر الأوّل للمؤتمر العلمي الأوّل لدائرة معارف الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) سنة 1414 . ( مفاهيم )
32 ـ « القول المحمود في القانون والحدود » ، رسالة حول تعريف القانون والحدود لغةً واصطلاح ، طبعت سنة 1412 . ( مفاهيم )
33 ـ « بهجة المؤمنين في زيارات الشام » ، طبع سنة 1412 .( أدعية وزيارات )
34 ـ « على أبواب شهر رمضان المبارك » ، طبعت في مجلة نور الإسلام سنة 1414 وترجمت إلى اللغة الانكليزية.( مفاهيم إسلامية )
35 ـ « تحفه فدوى » ، يا نيايش مؤمنان ( فارسی ) ، منتخب من مفاتيح الجنان ، طبع سنة 1415 . ( أدعية وزيارات )
36 ـ « التقية في رحاب العلمين الشيخ الأنصاري والإمام الخميني » ، طبعها المؤتمر العالمي لميلاد الشيخ الأنصاري عام 1415 . ( فقه )
37 ـ « مواعظ ونصائح » ، بلغتين : العربي والأوردو . طبعت في مجلة « عشاق اهل بيت » في أعداد . ( أخلاق )
38 ـ « دور الأخلاق المحمدية في تحكيم المباني الإسلامية » ، طبعت في كراس من قبل المؤتمر العالمي السابع للوحدة الإسلامية المنعقد في طهران سنة 1415 ، وجدّد طبعه في ( رسالات إسلامية ـ المجلّد الثالث ) . ( مفاهيم إسلامية )
39 ـ « سهام في نحر الوهابية » ، طبعت في صوت الكاظمين سنة 1415 ولا زالت . ( كلام )
40 ـ « الحبّ في ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) » ، طبعت في مجلة نور الإسلام العدد 50 . ( سيرة وحديث )
41 ـ « لماذا الشهور القمرية » ، طبعت في مجلة الذكر ، العدد 15 ، سنة 1415 .( مفاهيم إسلامية )
42 ـ « طلوع البدرين في ترجمة العلمين » ، طبعت سنة 1415 .( تراجم )
43 ـ « النبوغ وسرّ النجاح في الحياة » ، طبعت في مجلة الذكر ، العدد 16 ، سنة 1415 . ( مفاهيم )
44 ـ « حبّ الله نماذج وصور » ، طبعت في مجلة نور الإسلام ، العدد 51 ـ 54 ، سنة 1415 . ( أخلاق )
45 ـ « الإخلاص في الحجّ » ، طبعت في مجلة ميقات الحجّ ، العدد 2 ، سنة 1415 . ( أخلاق )
46 ـ « حقيقة القلوب في القرآن الكريم » ، طبعتها مدرسة الحجتية بقم سنة 1415 . ( علوم القرآن )
47 ـ « في رحاب علم الرجال » ، طبعت سنة 1411 في كتاب الأمر بالمعروف .( رجال )
48 ـ « التقية بين الأعلام » ، طبع سنة 1415 . ( فقه استدلالي )
49 ـ « كيف أكون موفّقاً في الحياة » ، طبعت في مجلة الذكر اللبنانية الصادرة بقم ، العدد 20 ، سنة 1415 . ( مفاهيم )
50 ـ « عليّ المرتضى (عليه السلام) نقطة باء البسملة » ، طبع سنة 1416 .( حديث وعرفان )
51 ـ « فاطمة الزهراء ليلة القدر » ، طبعت 1416 .( حديث وعرفان وعقائد )
52 ـ « أهل البيت سفينة النجاة » ، طبعت سنة 1416 . ( حديث وعقائد )
53 ـ « جلوة من ولاية أهل البيت » ، طبعت سنة 1416 . ( حديث وعقائد )
54 ـ « في رحاب الحسينيات » ، القسم الثاني ، طبعت سنة 1416 . ( تأريخ )
55 ـ « الشاكري كما عرفته » ، طبعت سنة 1416 . ( تراجم )
56 ـ « شهر رمضان ربيع القرآن » ، طبعت سنة 1416 في مجلّة « الكوثر » .
57 ـ « خصائص القائد الإسلامي في القرآن الكريم » ، طبعت في مجلة نور الإسلام سنة 1417 ، العدد 64 ـ 66 ، واُعيد طبعه مع تفصيل . ( علوم القرآن )
58 ـ « شعراء الكاظمية المقدّسة » ، طبع في صوت الكاظمين سنة 1417 ، ولا يزال .
59 ـ « زبدة الأفكار في طهارة أو نجاسة الكفّار » ، ( رسالة دكتوراه ) ، طبع سنة 1417 . ( فقه استدلالي )
60 ـ « السرّ في آية الاعتصام » ، طبعت في مجلّة الكوثر ، العدد 6 ، سنة 1417 . ( قرآن وعقائد )
61 ـ « من حياتي » ، بين يديك ، طبع سنة 1417 . ( تراجم )
62 ـ « منهاج المؤمنين » ، ( رسالة عمليّة ) مطابقة لفتاوى آية الله العظمى السيّد المرعشي النجفي (قدس سره) ، طبع سنة 1400 . ( فقه )

موسوعه رسالات اسلامیه - قسم العقائد :

1. آثار الصلوات فی رحاب الروایات / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
2. الامام الحسین فی عرش الله / 1421/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
3. الامام المهدی و طول العمر فی نظره جدیده / 1421 / الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
4. الانفاس القدسیه فی اسرار الزیاره الرضویه / 1421/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
5. الانوار القدسیه / 1421/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
6. اهل البیت سفینه النجاه / 1421 / الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
7. البارقه الحیدریه فی الاسرار العلویه / 1421 الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
8. تحفه الزائرین / 1411 الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
9. جلوه من ولایه اهل البیت / 1419 / الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
10. الحق و الحقیقه بین الجبر و التفویض / 1398 / الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
11. الدر الثمین فی عظمه امیرالمومنین / 1421 الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
12. دروس الیقین فی معرفه اصول الدین / 1414 / الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
13. الدره البهیه فی الاسرار الفاطمیه / 1421 / الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
14. زینب الکبری زینه اللوح المحفوظ / 1421 / الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
15. السر فی آیه الاعتصام / 1421 الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
16. سهام فی نحر الوهابیه / 1423 الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
17. السیف الموعود فی نحر الیهود / 1418 الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
18. شهد الارواح / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
19. عصمه الحوراء زینب / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
20. عقائد المومنین / 1411/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
21. علی المرتضی نقطه باء البسمله / 1421/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
22. فاطمه الزهراء سر الوجود / 1423 الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
23. فاطمه الزهراء لیله القدر / 1421 الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
24. فی رحاب حدیث الثقلین / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
25. فی رحاب ولید الکعبه / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
26. القرآن الکریم فی میزان الثقلین / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
27. لمعه من الافکار فی الجبر و الاختیار / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
28. ماذا تعرف عن الغلو و الغلاه / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
29. المامول فی تکریم ذریه الرسول / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
30. النجوم المتناصره / 1423 / الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
31. ومیض منقبسات الحق / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
32. الهدی و الضلال فی میزان الثقلین / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
33. هذه هی البراءه / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
34. هذه هی الولایه / / 1419 الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
35. فاطمه الزهراء مشکاه الانوار / 1426/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
36. من ملکوت النهضه الحسینیه / 1426/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
37. مقتل الامام الحسین علیه السلام / 1426/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
38. من نسیم المبعث النبوی / 1426/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
39. عید الغدیر بین الثبوت و الثبات / 1426/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
40. الشاهد و المشهود فی المهدی الموعود / 1426/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
41. العین الساهره فی الآیات الباهره / 1426/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
42. منیه الاشراق فی کتاب الانصاف / 1426/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
43. فی ظلال زیاره الجامعه / 1426/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد

موسوعه رسالات اسلامیه - قسم الاخلاق :


44. الاخلاص فی الحج / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
45. اخلاق الطیب فی الاسلام / 1418/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
46. اشراقات نبویه / 1421/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
47. بهجه المومنین فی زیارات الطیبات و الطیبین / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
48. بیان المحذوف فی تتمه کتاب الامر بالمعروف / 1411/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
49. تحفه فدوی یا نیایش مومنان (فارسی) / 1410/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
50. تربیه الاسره علی ضوء القرآن و العتره / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
51. التوبه و التائبون علی ضوء القرآن و السنه / 1414/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
52. حب الله نماذج و صور / 1421/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
53. حقیقه الادب علی ضوء المذهب / /1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
54. حقیقه القلوب فی القرآن الکریم / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
55. خصائص القائد الاسلامی فی القرآن الکریم / 1418/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
56. دروس فی الاخلاق / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
57. دور الاخلاق المحمدیه فی تحکیم مبانی الوحده الاسلامیه / 1418/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
58. الذکر الالهی فی المفهوم الاسلامی / 1421/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
59. رسالتنا / 1418/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
60. رساله فی العشق / 1398/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
61. سر الخلیقه و فلسفه الحیاه / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
62. السعید و السعاده بین القدماء و المتاخرین / 1405/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
63. السوال و الذکر فی رحاب القرآن و العتره / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
64. السیره النبویه فی السطور العلویه / 1421/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
65. شهر رمضان ربیع القرآن / 1421/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
66. الشیطان علی ضوء القرآن / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
67. طالب العلم و السیره الاخلاقیه / 1418/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
68. علی ابواب شهر رمضان المبارک / 1421/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
69. فضیله العلم و العلماء / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
70. قبس من ادب الاولاد / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
71. کلمه التقوی فی القرآن الکریم / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
72. کیف اکون موفقا فی الحیاه؟ / 1421/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
73. محاضرات فی علم الاخلاق (قسم الاول) / 1420/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
74. معالم الصدیق و الصداقه / 1421/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
75. مقام الانس بالله / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
76. من لطائف مناسک الحج و الزیاره / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
77. من وحی التربیه و التعلیم / 1421/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
78. مواعظ و نصائح / 1418/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
79. المومن مرآه المومن / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
80. النبوغ و سر النجاح فی الحیاه / 1421/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
81. الیاقوت الثمین فی بیعه العاشقین / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
82. الیقظه الانسانیه فی المفاهیم الاسلامیه / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
83. الشهید عقل التاریخ المفکر / 1426/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
84. محاضرات فی علم الاخلاق (القسم الثانی) / 1426/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
85. و یسالونک عن الاسماء الحسنی / 1426/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
86. بحجه الخواص من هدی سوره الاخلاص / 1426/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
87. مختصر دلیل الحاج / 1426/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد

موسوعه رسالات اسلامیه - قسم الفقه :


88. احکام دین اسلام (فارسی) / 1399/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
89. التقیه بین الاعلام / 1417/ الموسس الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاده
90. التقیه فی رحاب العلمین / 1417/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
91. راهنمای قدم بقدم حجاج (فارسی) / 1401/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
92. رساله التکلیف و المکلف / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
93. زبده الافکار فی طهاره او نجاسه الکفار / 1417/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
94. القصاص علی ضوء القرآن و السنه (3 اجزاء) / 1419/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
95. القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید (جزءان) / 1422/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
96. القول المحمود فی القانون و الحدود / 1422/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
97. من آفاق اولیات اصول الفقه (القسم الاول) / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
98. منهاج المومنین (جزءان) / 1406/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
99. احکام السرقه / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد

موسوعه رسالات اسلامیه - قسم الثقافه العامه :


100. امام و قیام (فارسی) / 1400/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
101. اسئله و اجوبه عبر شبکه الانترنیت / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
102. ایام فی الثابتیه / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
103. بیوتات الکاظمیه / 1419/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
104. حول دائره المعارف و الموسوعه الفقهیه / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
105. دلیل السائحین الی سوریه و دمشق / 1412/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
106. رفض المساومه فی نشید المقاومه / 1420/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
107. الروضه البهیه فی شؤون حوزه قم العلمیه / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
108. الشاکری کما عرفته / 1418/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
109. طلوع البدرین فی ترجمه العلمین / 1415/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
110. عبقات الانوار فی تراجم اعلام دمشق / 1412/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
111. فقهاء الکاظمیه المقدسه (طبع فی صحیفه صوت الکاظمین) / 1410/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
112. فن الخطابه فی سطور / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
113. فی رحاب الحسینیات (القسم الاول) / 1410/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
114. فی رحاب الحسینیات (القسم الثانی) / 1410/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
115. فی رحاب علم الرجال / 1410/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
116. قبسات من حیاه سیدنا الاستاذ / 1411/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
117. الکواکب الدری فی حیاه السید العلوی / 1402/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
118. الکوکب السماوی مقدمه ترجمه الشیخ العوامی / 1419/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
119. لماذا الشهور القمریه؟ / 1422/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
120. لمحات عن الشعر و الشعراء / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
121. لمحه من حیاه الامام القائد / 1400/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
122. ماذا تعرف عن العلوم الغریبه؟ / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
123. المعالم الاثریه فی الرحله الشامیه / 1412/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
124. من حیاتی (اوراق من العمر) / 1422/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
125. منهل الفوائد (القسم الاول) / 1423/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
126. النفحات القدسیه فی تراجم اعلام الکاظمیه / 1419/ الموسسه الاسلامیه العامه للتبلیغ والارشاد
127. نسیم الاسحار فی ترجمه سلیل الاطهار (من حیاه السید الخوائی) / 142