زندگینامه ◄

زندگی نامه

مراکز و موسسات

آیت الله العظمى سید ابوالقاسم خوئی(قدس سره)

خویی
خویی
خویی


آیت الله العظمى سید ابوالقاسم خوئی(قدس سره)


( ملیت: ایرانی قرن:14)
تولدش در نیمه ماه رجب سنه هزار و سیصد و هفده در شهر خوى واقع شده و والد ماجدش مرحوم حجه‏ الاسلام حاج سید على‏ اكبر موسوى خوئى در سال 1364 قمرى در مشهد مقدس براى نگارنده گفت قبل از ولادتش یكى از فضلاء خوى از شاگردان من كه طلبه باتقوا و متدینى بود نزد من آمد و گفت حضرت امیرالمومنین علیه‏ السلام را در خواب دیدم و چند پیام براى شما داده و گفت فرمودند به سید على‏ اكبر بگو نماز و روزه استیجارى را بده و آن خانه را هم مال ایتام نیست مال مدعى است به صاحبش بگذار و حملى كه همسرت دارد پسر است نامش را ابوالقاسم بگذار. آن بزرگوار پس از تولد و نشو و نما در خاندان علم و دانش در سال 1330 با مرحوم والدش به نجف مشرف شده و به ادامه تحصیل پرداخته تا در مدت كوتاهى حاضر درس مرحوم آیت‏ الله نائینى و آیت‏ الله عراقى و آیت‏ الله حاج شیخ محمدحسین اصفهانى گردیده و گوى سبقت از همگنان ربوده و تقریرات استادش مرحوم نائینى را به نام (اجود التقریرات) به رشته تحریر و طبع آورده و شهرت علمیش مخصوص در علم اصول زبانزد همه گردیده و حوزه درس مستقلى تشكیل و فضلاء بلاد از همه جا به درسش حاضر و كسب افتخار مى‏ نمودند. از مزایاى درس معظم‏ له عربى تدریس كردن بود زیرا با اینكه ایرانى و آذربایجانى بود درس فقه و اصول خود را در مسجد الخضراء عربى سلیس و كتابى و فصیح بدون هیچ وقفه و لكنتى بیان مى‏ كرد كه عرب و عجم از او استفاده و كامیاب مى‏ شدند. مرحوم والدش حجه‏ الاسلام حاج سید على‏ اكبر موسوى خوئى كه از علماء مشهد و ائمه جماعت مسجد جامع گوهرشاد بودند سیدى بسیار جلیل و بزرگوار و به خود مى‏ بالید و افتخار مى‏ كرد با داشتن چنین فرزند برومندى كه از مبرزین علماء و مراجع و مجتهدین شیعه میباشد.
منبع:http://www.rasekhoon.net/Mashahir/Mashahir/Show-111024.aspx