زندگینامه ◄

زندگی نامه

مراکز و موسسات

آیت الله سید محمد حسن مرتضوی لنگرودی (قدس سره)

لنگرودی
لنگرودی
لنگرودی
لنگرودی


آیت الله سید محمد حسن مرتضوی لنگرودی (قدس سره)


( ملیت: ایرانی قرن:14)
جناب آقا سید محمدحسن مرتضوى نیز از افاضل دانشمندان حوزه علمیه قم است كه در مهد علم و تقوا تولد یافته و تربیت شده و سطوح و مبانى تحلیلى فقه و اصول را از مدرسین بزرگ حوزه فراگرفته و از درس مرحوم والد استفاده كرده و سالها به درس آیت‏ الله العظمى بروجردى شركت نموده و اكنون به تدریس فقه و صول و سایر خدمت دینى و روحى اشتغال دارند. سید محمدحسن مرتضوى ابن آیت‏اللَّه لنگرودى از افاضل دانشمندان حوزه علمیه قم مى‏باشند.

منبع:http://www.rasekhoon.net/Mashahir/Mashahir/Show-111206.aspx