زندگینامه ◄

زندگی نامه

مراکز و موسسات

آیت الله العظمى سيّد مهدي إخوان مرعشي (قدس سره)

اخوان
اخوان


آیت الله العظمى سيّد مهدي إخوان مرعشي (قدس سره)


( ملیت: ایرانی قرن:14)
جنابان حجت ‏الاسلام و المسلمین و سیدى الاعلام و المعاصرین حاج سید كاظم و حاج سید مهدى آقا مشهوران باخوان المرعشى فرزندان عالم جلیل آیت‏ الله مرحوم حاج سید محمدرضا رفسنجانى مرعشى از علماء اعلام و اكابر فضلاء و مدرسین حوزه قم و نجف اشرف میباشند. این دو برادر در پانزدهم شعبان المعظم 1337 قمرى كه مصادف با یكهزار و هشتاد و دومین سال ولادت حضرت ولى ‏الله اعظم حجه بن الحسن العسكرى ارواحنا له الفداء میباشد در باب طوسى نجف اشرف با هم از یك مادر عفیفه فاضله علویه از بیت مرحوم آیت‏ الله العظمى مجدد شیرازى متولد و از جهت شباهت چنان با یكدیگر شباهت دارند كه گاهى تشخیص و تمیز آنان از یكدیگر مشكل است و آنها تا سال 1347 قمرى در نجف بود، آنگاه به رفسنجان آمده و تا سال 1353 قمرى در بلوك كشكوئیه رفسنجان كه علاقه ملكى داشتند تكمیل دروس فارسى نموده و پس از آن در اثر اهتمام والده ماجده به قم آمده در ایامى كه به واسطه پاره‏ اى از جهات نوعا از روحانیت و طلبگى فرار می‏كردند شوق مفرطى به تحصیل علم و كمال نموده و در مقابل سختیها استقامت ورزیده و ادبیات و سطوح را تكمیل و حاضر به درس خارج اساتید بزرگ كه حوزه چون مرحوم آیت‏ الله حجت كوه كمرى و آیت‏ الله مرحوم حاج سید محمدتقى خونسارى و آیت‏ الله صدر و بالاخص مرحوم آیت‏الله العظمى بروجردى شده تا جائى كه موفق به اكتساب جمیع مبانى اصولیه و فقهیه از نظر اجتهاد و حصول راى شده و گاهى در مباحثات و مناقشات علمى موجب تغییر راى اساتید میشدند. و پس از تكمیل مراتب عالیه در سال 1370 قمرى مهاجرت به نجف اشرف نموده و در محضر بحث استفتائى مرحوم آیت‏ الله العظمى آقاى آمیرزا عبدالهادى شیرازى (والد معظم همسران خود) شده و چهارسال هم به بحث خارج آن مرحوم شركت نموده و مدت بیست و دو سال در حوزه نجف اشتغال به بحثهاى خصوصى و تدریس سطوح سپس خارج فقه و اصول داشته تا در سال 1392 قمرى كه جناب آقاى حاج سید كاظم آقا به ایران آمدند و در قم ساكن گشتند.
منبع:http://www.rasekhoon.net/Mashahir/Show-900002.aspx