زندگینامه ◄

زندگی نامه

مراکز و موسسات

انجمن پرسش و پاسخ
انجمن پرسش و پاسخ :

انجمن پرسش و پاسخ جوابگوی سوالات وارد شده می باشد که آیة الله سید عادل علوی در سال 1398 آن را تاسیس نمودند که تا کنون صدها سوال جواب داده شده و به صورت کتاب در آینده چاپ خواهد شد.(به زبان عربی و فارسی)