زندگینامه ◄

زندگی نامه

مراکز و موسسات

صوتی تصویری صوت الکاظمینمجلات صوت الکاظمین :

 
سال تأسیس 1425 هـ ق.

زیر مجموعه موسسه جهانی تبلیغ و ارشاد .

موسسه تخصصی در تولید و تکثیر نوار ها و cd های موسسه تبلیغ و ارشاد.

تاکنون حدود 1000 سخنرانی و مجموعه های صوتی و تصویری از این موسسه تدوین و پخش شده است .