زندگینامه ◄

زندگی نامه

مراکز و موسسات

مسجد علوی (بغداد)

 

مسجد علوی در بغداد
:


 
مرحوم آیه الله سید علی علوی در زمان حیاتش در بغداد تاسیس نمود.