زندگینامه ◄

زندگی نامه

مراکز و موسسات

مسج علوی (قم)

مسجد علوی


موسس حضرت آیة الله سید علی علوی

سال تاسیس 1398 ه. ق

اکنون زیر نظر فرزندشان سید عادل علوی می باشد