زندگینامه ◄

زندگی نامه

مراکز و موسسات

مدرسه امامین الجوادین
مدرسه علمیه امامین الجوادین علیهماالسلام

در حسینیه امامین کاظمین علیهما السلام در قم مقدس

در وقفنامه ی حسینیّة آمده است که قسمتی از حسینیّه

مانند طبقات بالا (در آینده) مختصّ مدرسه ی علمی به نام امامین جوادین (علیهما السلام) خواهد بود.

جهت اسکان طلّاب و تدریس علوم دینی.

ولی اکنون از فضای حسینیّه جهت تدریس و مباحثه استفاده میشود.