زندگینامه ◄

زندگی نامه

مراکز و موسسات

حوزه امام کاظم
حوزه امام کاظم علیه السلام

در حسینیه امامین کاظمین علیهماالسلام در مشهد مقدس

در وقفنامه ی حسینیّه آمده در قسمت فرهنگی قسمتی از فعالیّت حسینیّه حوزوی خواهد بود

مانند درس وتدریس حوزوی.

همچنین این حوزه به نام حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام) نامگذاری گردید.