زندگینامه ◄

زندگی نامه

مراکز و موسسات

مجله عشاق اهل بیت

 مجله ی عشاق اهل بیت


موسس وصاحب امتیاز سیّد عادل علوی.
زبان اردو فرهنگی-اسلامی (فصلی) .
تاکنون 8 شماره صادر شده.

سال تاسیس 1415هـ . ق