زندگینامه ◄

زندگی نامه

مراکز و موسسات

ماهنامه صوت الکاظمین


صوت الکاظمین (صدای کاظمینی)


ماهنامه ی عربی زبان فرهنگی- اسلامی .
موسس سیّد عادل علوی.
سال تاسیس 1410.
تا کنون حدود 200 شماره صادر شده است.