زندگینامه ◄

زندگی نامه

مراکز و موسسات

کتابخانه امام علی بن الحسین
کتابخانه امام علی بن الحسین

 
موسس : مرحوم حضرت آیة الله سید علی علوی.

مقرّ آن مسجد علوی –قم- خیابان سی متری کیوانفر- 12متری دوّم- 8 متری قبله- مسجد علوی میباشد.

و اینک زیر نظر سید عادل علوی اداره میشود.