زندگینامه ◄

زندگی نامه

مراکز و موسسات

کتابخانه امام صادق
کتابخانه امام صادق - ع


موسس : سید عادل علوی

این مکان خاص محققّان میباشد و حدود پنجاه هزار کتاب دارد

سال تأسیس 1425 هـ. ق