زندگینامه ◄

زندگی نامه

مراکز و موسسات

کتابخانه امام کاظم

کتابخانه امام کاظم - ع

موسس : سید عادل علوی

که مقرّ آن حسینیّه ی کاظمینیهای مقیم تهران –ناصر خسرو-می باشد