زندگینامه ◄

زندگی نامه

مراکز و موسسات

کتابخانه امام جواد

کتابخانه امام جواد - ع

یکی از کتابخانه های عمومی که حضرت آیة الله سید عادل علوی تاسیس تمودند

و مقرّ آن حسینیّه ی امام ین کاظمین (علیهما السلام)در شهر مقدس قم می باشد