زندگینامه ◄

زندگی نامه

مراکز و موسسات

امامین کاظمین(قم)
امامین کاظمین - قم

موسس وکاتب وقفنامه ومتولی وسرپرست:

حضرت آیت الله سیّد عادل علوی

سال تاسیس 1410 ه . ق -قم

پارکینگ حرم روبروی مدرسه ی عترت آل محمد علیهم السّلام.