زندگینامه ◄

زندگی نامه

مراکز و موسسات

امامین جوادین (مشهد)حسینیه إمامین الجوادین (علیهما السلام) و مؤسسه خیریه أهالی کاظمیه مشهد


تحت اشراف و تولیت حضرت آیه الله سید عادل علوی (حفظه الله

سال تاسیس 1407 ه . ق

این حسینیه دارای پنج طبقه می باشد که دو طبقه آن مخصوص زوار است

مکان : مشهد انتهای خیابان طبرسی (چهار راه مقدم کوچه أظهری)