زندگینامه ◄

زندگی نامه

مراکز و موسسات

کاظمینیهای مقیم اصفهان
کاظمینی های مقیم اصفهان

یکی از چهارده حسینیّه ی کاظمینیهای مقیم ایران
 
اصفهان طوقچی اول خیابان زینبیّه

که در تاسیس آن حضرت حجّة ا الاسلام و المسلمین سید عماد الدّین علوی

و حضرت آیة الله سید عادل علوی نقش داشتند و اینک با حضرت آقا در ارتباط مستقیم می باشند.