دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ احکام (۱)
نماز (۷)

روزه

اجتهاد و تقلید (۲)

حج و عمره و زیارات

کفارات

زکات و صدقه

خمس (۱)
جهاد و دفاع (۱)

امر به معروف و نهی از منکر

بیع و تجارت (۱)

وقف

عهد و نذر و قسم

نکاح و طلاق (۱)

صید و تذکیه

خوردن و آشامیدن

میراث

قضاء و شهادات

حدود و تعزیرات

قصاص و دیات

خانواده

حجاب و زن

تکلیف

■ عقائد (۵)

■ اخلاق

سلوک فردی (۱)

سلوک اجتماعی

■ علوم قرآن

■ حدیث (۱)
■ متفرقات (۸)
■ امور عامه (۷)

آیا متن حدیث شریف کساء معتبر و مستند است؟

سلام عليكم. آیا متن حدیث شریف کساء فعلی که در دسترس عامه مومنین بوده و از ملحقات کتاب شریف مفاتیح الجنان اثر مرحوم شیخ عباس قمی اعلی ا... مقامه است. معتبر و مستند است؟ ... مشاهده پاسخ

پرسش‌های تصادفی

پرسش‌های پربازدید

ارسال سوال