دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید

■ احکام

نماز (۷)

روزه

اجتهاد و تقلید (۲)

حج و عمره و زیارات

کفارات

زکات و صدقه

خمس (۱)
جهاد و دفاع (۱)

امر به معروف و نهی از منکر

بیع و تجارت (۱)

وقف

عهد و نذر و قسم

نکاح و طلاق (۱)

صید و تذکیه

خوردن و آشامیدن

میراث

قضاء و شهادات

حدود و تعزیرات

قصاص و دیات

خانواده

حجاب و زن

تکلیف

■ عقائد (۵)

■ اخلاق

سلوک فردی

سلوک اجتماعی

■ علوم قرآن

■ حدیث (۱)
■ متفرقات (۷)
■ امور عامه (۷)

آیا اقامه ی نماز عیدالله الکبر به جماعت صحیح است؟

احکام » نماز: سلام علیکم.بنظر حضرت استاد اقامه نماز عیدالله الکبر به جماعت صحیح است؟ ... مشاهده پاسخ

آیا می توان نماز را نشسته خواند ؟

احکام » نماز: آیا می شود زمانی که بلند شدن یا نشستن در نماز دشوار است ، نماز را روی صندلی یا به صورت نشسته خواند ؟ ... مشاهده پاسخ

آیا وام بانکی ربا است ؟

امور عامه: آیا گرفتن وام بانکی جایز است ؟ (از لحاظ ربا بودن یا نبودن ) ... مشاهده پاسخ

حكم عقد موقت بدون اذن پدر ؟

احکام » نکاح و طلاق: عقد موقت دختری که در خانه پدری است و دارای استقلال مالی و رشیده هم هست ، بدون اذن پدر چه حکمی دارد؟ ... مشاهده پاسخ

ازشما میخواهم برای رسیدن به حقیقت معرفت مرایاری کنید: 1-وجودپروردگار 2-وحدانیت پروردگار 3-معرفت پروردگاریکتا 4-وجود داشتن دین و پرستش کردن پروردگار

عقائد: ازشما میخواهم برای رسیدن به حقیقت معرفت مرایاری کنید:
1-وجودپروردگار
2-وحدانیت پروردگار
3-معرفت پروردگاریکتا
4-وجود داشتن دین و پرستش کردن پروردگار
... مشاهده پاسخ

پرسش‌های تصادفی

پرسش‌های پربازدید

ارسال سوال