دفتر حاج سید عادل علوی

آدرس پستی: ایران - قم - خیابان دورشهر - کوچه 12 - پلاک 9
وب سایت دفتر: www.alawy.net
تلفکس: +98-25-37741737
ارتباط مکتوب با حاج سید عادل علوی
پست الکترونیک: maktab@alawy.net

شبکه های اجتماعی

واتس آپ: +98-9196913442
اینستگرام: @altabliq_alershad
تلگرام: @altabliq_alershad

بنیاد اسلامی جهانی تبلیغ و إرشاد

آدرس پستی: ایران - قم - خیابان دورشهر - کوچه 12 - پلاک 9
وب سایت: www.altabliq.com
تلفکس: +98-25-37732253
مدیریت: سید محمد علوی
پست الکترونیکی: modir@altabliq.com

صوتی تصویری الکاظمین

آدرس پستی: ایران - قم - خیابان دورشهر - کوچه 12 - پلاک 9
وب سایت: www.alkazemain.com
تلفکس: +98-25-37732253
مدیریت: سید محمد علوی
پست الکترونیکی: modir@altabliq.com

وب سایت های زیر نظر بنیاد اسلامی جهانی تبلیغ و ارشاد

بنیاد تبلیغ و ارشاد: www.altabliq.com
شبکه الکاظمین: www.alkazemain.com
دار المحققین و کتابخانه امام صادق ع: www.lib.altabliq.com

سایت های زیر نظر موسسه أعلامنا

حاج سید عادل علوی: www.alawy.net
آیت الله سید احمد مددی: www.ostadmadadi.ir
آیت الله سید محمد رضا جلالی: www.jalaali.ir
آیت الله مرحوم سید علی علوی: www.alawy.ir