تقریظ فاضل معاصر دانشمند گرامی نویسنده ارجمند جناب حجة الاسلام شیخ ناصر باقری بید هندی (دامت برکاته)

سخنران این دفتر علامه عالیقدر حضرت آقای حاج سید عادل علوی ـ دامت افاضاته ـ از چهره های موفقی است که در ابعاد گوناگونی درخشیده است.

از خصوصیات بارز و برجسته ایشان داشتن نعمت قلم است . معظم له به دو زبان عربی و فارسی تاکنون، چندین عنوان کتاب و رساله منتشر ساخته است.

ایشان علاوه بردار بودن نعمت قلم از نعمت بیان نیز بهره مند است و با سلاح سخن و قلم به دفاع از ارزشهای انسانی و مبارزه و جهاد با همه زشتی ها و ناهنجاری ها برخاسته وجامعه را به مقصد اعلای انسانیت دعوت می کند. ... ادامه مطلب

ارسال سوال