تقریظ فاضل معاصر دانشمند گرامی نویسنده ارجمند جناب حجة الاسلام شیخ ناصر باقری بید هندی (دامت برکاته)

بسم الله الرحمن الرحیم

حمد وستایش بی پایان خدائی را سزاست که انسان را آفرید و بنی آدم را بر همه آفریده گان برتری بخشید و او را به خصایص چندین مخصوص گردانید و به او بیان و بنان ([1]) فرمود([2]) . و به انسان  نوشتن آموخت تا او بتواند میوه بستان اندیشه های خودرا به گام مشتاقانش بچشاند و نعمت های جانبخش وجود را به کوثر آیندگان برساند.

و درود نا محدود برروان پاک حضرت محمود اولین مبلغ دین حنیف که به تبلیغ دین اسلام مأموریت داشت ناطقی که کوس (انا افصح العرب) . (من فصیح ترین عرب هستم) بنواخت و طبل (انا افصح من تکلم بالضاد) به صدا در آورد.

وبر آل او که امراء کلامند و خطیب ترین انام. آنان که با تحمل سختی های فراوان حرکتش را تداوم بخشیدند و آثارش را از خطر انقراض و انحراف رهانیدند.

اما بعد: سخنوری که علاوه بر سرمایه علمی و عملی با هنر تبلیغ و ضوابط و اصول دعا وخطابه اشنایی کامل داشته باشد، می تواند در شنوندگان و مستمعان تأثیر فراوان بگذار رو و در بیشتر مقاصد و اهداف دینی و مذهبی و اجتماعی خود بیش از دیگران موفق شود خاصه اگر گوینده در زیر علمای اعلام و محققان گرام و نویسندگان و الایتام باشد و محور سخنان خود را بیشتر قرآن و أحادیث اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قراردهد و بیانش تنها در راه دین ، فضیلت وتقوا به کار رود و برای خدا انجام وظیفه کند.

سخنران این دفتر علامه عالیقدر حضرت آقای حاج سید عادل علوی ـ دامت افاضاته ـ از چهره های موفقی است که در ابعاد گوناگونی درخشیده است.

از خصوصیات بارز و برجسته ایشان داشتن نعمت قلم است . معظم له به دو زبان عربی و فارسی تاکنون، چندین عنوان کتاب و رساله منتشر ساخته است.

ایشان علاوه بردار بودن نعمت قلم از نعمت بیان نیز بهره مند است و با سلاح سخن و قلم به دفاع از ارزشهای انسانی و مبارزه و جهاد با همه زشتی ها و ناهنجاری ها برخاسته وجامعه را به مقصد اعلای انسانیت دعوت می کند.

از مرهمت های دیگر خداوند به این مرد با اخلاص، توفیق تدریس در حوزه علمیه قم است. (از جامع المقدمات تا خارج هر کدام چند دوره و اکنون  به خارج فقه و اصول مشغول می باشند)

موهبت دیگر که خداوند به این دانشمند عطا فرموه محبوبیت اجتماعی است . در نماز جماعت ایشان فضلاء مؤمنان فراوان حاضر می شوند و عقیده خاص به وی دارند (ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء)

 آنچه اینک فرادید شما قرار می گیرد مجموعه ای است متشکل از هفت گفتار آن دانشور خطیبت به زبان فارسی در جلسه دینی مرکز جهانی علوم اسلامی ایراد کرده است. در این دفتر توجه به این نکته ضروری است که زبان مادری سخنران عربی است با این همه به زبان فارسی سخن گفته و در این سلسله گفتار به جنبه ی تدقیق و تحقیق بیشتر توجه داشته تا به جنبه ی ادبی وخطابی  و چون بناداشته حالت گفتار آن محفوظ باشد ، تغیر در آن داده  نشده است.

سخنران محترم  در این سلسله گفتار در صدد بیان فلسفه پویای جدید است و به اعتقاد معظم له خداوند سبحان موجودی اس که هم ذات و هم صفات و هم فعلش حسن است.

ودر ذات شیطان این هر سه قبیح و نا پسنداست (ابی و استکبر وکان من الکافرین) و موجود دوسویی در عالم وجود دارد  به نام (انسان) که اگر ذات و صفات و افعالش نیکو شده (رحمانی ) خواهد شد، و در صورتی که صفات  وافعالش نا پسند گردید ، (شیطانی) خواهد بود بنابراین جایگاه انسان یا در اعلی علیین و عند ملیک مقتدر فی مقعد صدق خواهد بود یا در اسفل السافلین. و قرآن کریم به این دو جایگاه اشاره دارد گاهی کرمنا بنی آدم می فرماید و گاه دیگر (الانسان ظلوماً جهولاً) به هر تقدیر برای راتم این سطور که با این مرد حقیقت از دیر باز آشنا است باعث نهایت خرسندی است که شاهد انتشار مجموعه سخنرانی های ایشان باشد توفیق مطالعه کنندگان و درس پذیران این کتاب وهم گوینده دانا و توانان آن را از خدای پرمهرآرزومندم.

قم المقدسة

ناصر باقری بید هندی

 

 (([1] . کرمنا بنی آدم.

(([2] . خلق الانسان علّمه البیان رحمن (55) 3 ـ 4.

ارسال سوال