دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ احکام (۱)
نماز (۷)

روزه

اجتهاد و تقلید (۲)

حج و عمره و زیارات

کفارات

زکات و صدقه

خمس (۱)
جهاد و دفاع (۱)

امر به معروف و نهی از منکر

بیع و تجارت (۱)

وقف

عهد و نذر و قسم

نکاح و طلاق (۱)

صید و تذکیه

خوردن و آشامیدن

میراث

قضاء و شهادات

حدود و تعزیرات

قصاص و دیات

خانواده

حجاب و زن

تکلیف

■ عقائد (۶)

■ اخلاق

سلوک فردی (۱)

سلوک اجتماعی

■ علوم قرآن

■ حدیث (۱)
■ متفرقات (۸)
■ امور عامه (۷)

بعضی از علماء شیعه امام علی (ع) وحضرت عباس(0ع) وفرزندان ایشان را سید نمی شمارند .نظر حضرت عالی در این خصوص چیست؟

عقائد: سلام علیکم
در پاکستان بعضی از شیعه بلکه بعضی از علماء شیعه امام علی (ع) وحضرت عباس(ع) وفرزندان ایشان را سید نمی شمارند .نظر حضرت عالی در این خصوص چیست؟ ... مشاهده پاسخ

منظور از کلمه ی ناهیاً چیست؟

متفرقات: منظور از کلمه ی ناهیاً چیست؟ ... مشاهده پاسخ

نظر حضرت عالی در باره ی زنجیر زنی و قمه زنی در مصیبت امام حسین چیست؟

امور عامه: سلام علیکم
نظر حضرت عالی در باره ی زنجیر زنی و قمه زنی در مصیبت امام حسین چیست؟ ... مشاهده پاسخ

حکم شطرنج در حال حاضر؟

امور عامه: سلام علیکم
حکم شطرنج در حال حاضر؟ ... مشاهده پاسخ

آیا دعای فرج امام زمان (الهی عظم البلاء ...) از نظر سندی معتبر است؟

عقائد: با سلام محضر مبارک آیت الله علوی

آیا دعای فرج امام زمان (الهی عظم البلاء ...) از نظر سندی معتبر است. برخی به این فراز از دعا ایراد گرفته و می گویند که شبیه به سخن غلات است (یا محمد یا علی، یا علی یا محمد اکفیانی...)

با تشکر ... مشاهده پاسخ

پرسش‌های تصادفی

پرسش‌های پربازدید

ارسال سوال