دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ احکام (۱)
نماز (۷)

روزه

اجتهاد و تقلید (۲)

حج و عمره و زیارات

کفارات

زکات و صدقه

خمس (۱)
جهاد و دفاع (۱)

امر به معروف و نهی از منکر

بیع و تجارت (۱)

وقف

عهد و نذر و قسم

نکاح و طلاق (۱)

صید و تذکیه

خوردن و آشامیدن

میراث

قضاء و شهادات

حدود و تعزیرات

قصاص و دیات

خانواده

حجاب و زن

تکلیف

■ عقائد (۶)

■ اخلاق

سلوک فردی (۱)

سلوک اجتماعی

■ علوم قرآن

■ حدیث (۱)
■ متفرقات (۸)
■ امور عامه (۷)

آخرین پرسش‌ها

پرسش‌های تصادفی

پرسش‌های پربازدید

ازشما میخواهم برای رسیدن به حقیقت معرفت مرایاری کنید: 1-وجودپروردگار 2-وحدانیت پروردگار 3-معرفت پروردگاریکتا 4-وجود داشتن دین و پرستش کردن پروردگار

ازشما میخواهم برای رسیدن به حقیقت معرفت مرایاری کنید:
1-وجودپروردگار
2-وحدانیت پروردگار
3-معرفت پروردگاریکتا
4-وجود داشتن دین و پرستش کردن پروردگار

شما ىرنشانه هاي خداوند متعال که درآسمان ودروجود خودانسان قراردارد تفکروتأمل کنید، چون هرکس که خودراشناخت به تحقیق به وجود پروردگار پی می برد، ودرهرشیء که مادقت کنیم نشانه ایست بروجود پروردگار واینکه فقط اومستحقپرستش است وبراین مطلب هم دلالت می کند فطرت پاک خودانسان وعقل سالم (شمادرکتابهای عقائدی مطالعه داشته باشیدمثل کتاب عقائد امامیه ی مرحوم مظفر و شرح باب حادی عشر)

تاریخ: [۱۳۹۳/۲/۸]     بازدید: [2062]

ارسال سوال