دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ احکام (۱)
نماز (۷)

روزه

اجتهاد و تقلید (۲)

حج و عمره و زیارات

کفارات

زکات و صدقه

خمس (۱)
جهاد و دفاع (۱)

امر به معروف و نهی از منکر

بیع و تجارت (۱)

وقف

عهد و نذر و قسم

نکاح و طلاق (۱)

صید و تذکیه

خوردن و آشامیدن

میراث

قضاء و شهادات

حدود و تعزیرات

قصاص و دیات

خانواده

حجاب و زن

تکلیف

■ عقائد (۶)

■ اخلاق

سلوک فردی (۱)

سلوک اجتماعی

■ علوم قرآن

■ حدیث (۱)
■ متفرقات (۸)
■ امور عامه (۷)

آخرین پرسش‌ها

پرسش‌های تصادفی

پرسش‌های پربازدید

منظور از کلمه ی ناهیاً چیست؟

منظور از کلمه ی ناهیاً چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

جا داشت کلمه را با جمله ای که با آن است ارسال می نمودید .

علی کل حال اگر منظورتان خود کلمه به تنهایی باشد به معنی نهی است در مقابل امر ودستور

والله العام .

تاریخ: [۱۳۹۴/۶/۳۱]     بازدید: [2318]

ارسال سوال