دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ احکام (۱)
نماز (۷)

روزه

اجتهاد و تقلید (۲)

حج و عمره و زیارات

کفارات

زکات و صدقه

خمس (۱)
جهاد و دفاع (۱)

امر به معروف و نهی از منکر

بیع و تجارت (۱)

وقف

عهد و نذر و قسم

نکاح و طلاق (۱)

صید و تذکیه

خوردن و آشامیدن

میراث

قضاء و شهادات

حدود و تعزیرات

قصاص و دیات

خانواده

حجاب و زن

تکلیف

■ عقائد (۶)

■ اخلاق

سلوک فردی (۱)

سلوک اجتماعی

■ علوم قرآن

■ حدیث (۱)
■ متفرقات (۸)
■ امور عامه (۷)

رخ دادن تجرد مثالی خودش

سلام علیکم
۱. اگر کسی، خودش، تجرد مثالی خودش را دید، بعد از آن وظیفه سالک چیست؟ باید کدام اعمال و اذکار را انجام بدهد ؟
۲. آیا رخ دادن تجرد مثالی به این معنی است که این شخص از عالم ناسوت خارج شده و به عالم مثال وارد شده است؟
۳. در عرفان، تجرد از صورت هم داریم ؟
یعنی تجرد از جسم و تجرد از صورت
... مشاهده پاسخ

پرسش‌های تصادفی

پرسش‌های پربازدید

ارسال سوال