دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ احکام (۱)
نماز (۷)

روزه

اجتهاد و تقلید (۲)

حج و عمره و زیارات

کفارات

زکات و صدقه

خمس (۱)
جهاد و دفاع (۱)

امر به معروف و نهی از منکر

بیع و تجارت (۱)

وقف

عهد و نذر و قسم

نکاح و طلاق (۱)

صید و تذکیه

خوردن و آشامیدن

میراث

قضاء و شهادات

حدود و تعزیرات

قصاص و دیات

خانواده

حجاب و زن

تکلیف

■ عقائد (۶)

■ اخلاق

سلوک فردی (۱)

سلوک اجتماعی

■ علوم قرآن

■ حدیث (۱)
■ متفرقات (۸)
■ امور عامه (۷)

آخرین پرسش‌ها

پرسش‌های تصادفی

پرسش‌های پربازدید

دو فقیه هستند که اجازه داده اندمانمی دانیم که کدام یکی از این بزرگان اعلم هستند

سلام علیکم
آقاجان، یک مسأله هست که اینجا احتیاط واجب گفته شده است. برای ما سخت است. دو فقیه هستند که در اینجا اجازه داده اند (که می توان به یکی از اینها رجوع کرد). ما نمی دانیم که کدام یکی از این بزرگان فالاعلم هستند، لطفاً راهنمایی کنید تا در این مساله انشاءالله معذور باشیم. ۱. آیت الله سید صادق روحانی. ۲. آیت الله سید کاظم الحایری.

بسم الله الرحمن الرحیم

بعد از مرجع تقلیچ خود باید رعایت الأعلم فالأعلم کنند نه اینکه وفقیه باشند ونمیدانید کدام اعلم است که احتمال است اعلم از این دو نفر باشند والله العالم.

تاریخ: [۱۳۹۷/۸/۳۰]     بازدید: [1025]

ارسال سوال