دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ احکام (۱)
نماز (۷)

روزه

اجتهاد و تقلید (۲)

حج و عمره و زیارات

کفارات

زکات و صدقه

خمس (۱)
جهاد و دفاع (۱)

امر به معروف و نهی از منکر

بیع و تجارت (۱)

وقف

عهد و نذر و قسم

نکاح و طلاق (۱)

صید و تذکیه

خوردن و آشامیدن

میراث

قضاء و شهادات

حدود و تعزیرات

قصاص و دیات

خانواده

حجاب و زن

تکلیف

■ عقائد (۶)

■ اخلاق

سلوک فردی (۱)

سلوک اجتماعی

■ علوم قرآن

■ حدیث (۱)
■ متفرقات (۸)
■ امور عامه (۷)

آخرین پرسش‌ها

پرسش‌های تصادفی

پرسش‌های پربازدید

رخ دادن تجرد مثالی خودش

سلام علیکم
۱. اگر کسی، خودش، تجرد مثالی خودش را دید، بعد از آن وظیفه سالک چیست؟ باید کدام اعمال و اذکار را انجام بدهد ؟
۲. آیا رخ دادن تجرد مثالی به این معنی است که این شخص از عالم ناسوت خارج شده و به عالم مثال وارد شده است؟
۳. در عرفان، تجرد از صورت هم داریم ؟
یعنی تجرد از جسم و تجرد از صورت

بسم الله الرحمن الرحيم

وظيفه هر سالک و عارف بحسب نفسه ویک قانون کلّی نداریم و اگر حکیمی و استادی دارد از او جویای حال خود شود از عالم موت و اجسام خارج نمی شود بل روح او دیده می شود بمانند عکس و صورت دیگر ماده در آن نیست البته روح انسانی خود نه روح نباتی و حیوانی که آن لا یزال در بدن است و آخرین مرحله تجرد تجرد عقلی است که تجرد از ماده و صورت خواهد بود و الله المستعان.

تاریخ: [۱۳۹۹/۱۱/۵]     بازدید: [515]

ارسال سوال