دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ احکام (۱)
نماز (۷)

روزه

اجتهاد و تقلید (۲)

حج و عمره و زیارات

کفارات

زکات و صدقه

خمس (۱)
جهاد و دفاع (۱)

امر به معروف و نهی از منکر

بیع و تجارت (۱)

وقف

عهد و نذر و قسم

نکاح و طلاق (۱)

صید و تذکیه

خوردن و آشامیدن

میراث

قضاء و شهادات

حدود و تعزیرات

قصاص و دیات

خانواده

حجاب و زن

تکلیف

■ عقائد (۶)

■ اخلاق

سلوک فردی (۱)

سلوک اجتماعی

■ علوم قرآن

■ حدیث (۱)
■ متفرقات (۸)
■ امور عامه (۷)

آخرین پرسش‌ها

پرسش‌های تصادفی

پرسش‌های پربازدید

چنانچه در نماز تلفظ ضمه نظير؛ السَّلامُ عَلَيْكُمْ همچون واو که باید لبها غنچه شود نبود آیا نماز باطل است؟

سلم علیکم
در نماز ، در لحظه ي تلفظ و اداء ضمه ي روي حروفات کلمات عربي، نظير؛ السَّلامُ عَلَيْكُمْ - قُلْ – مُحَمَّداً - عَبْدُهُ – رَحْمَةُ اللّهِ–- سُبْحانَ – اَللّهُمَّ - اللّهُ اَكْبَرُ - اُرْزُقْنِى - سُبْحانَ و غيره ،اگر لب هايمان را، شبيه تلفظ حرف واو، قدر کمي به حالت غنچه در نياوريم، و لکن، بطورکاملاعادي، که لب ها به هيچ مقدار بحالت غنچه تغيير حالت ندهند، ضمه روي کلمات مذکور را اداء و تلفظ کنيم. آيا نمازمون باطل مي شود؟ چونکه، موقع تلفظ ضمه؛ لبها مقدارکمي حالت غنچه به خود نگرفته اند

بسم الله الرحمن الرحیم 

أحوط مراعات مخارج حروف است.

تاریخ: [۱۳۹۳/۱۲/۲۳]     بازدید: [2484]

ارسال سوال