دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ احکام (۱)
نماز (۷)

روزه

اجتهاد و تقلید (۲)

حج و عمره و زیارات

کفارات

زکات و صدقه

خمس (۱)
جهاد و دفاع (۱)

امر به معروف و نهی از منکر

بیع و تجارت (۱)

وقف

عهد و نذر و قسم

نکاح و طلاق (۱)

صید و تذکیه

خوردن و آشامیدن

میراث

قضاء و شهادات

حدود و تعزیرات

قصاص و دیات

خانواده

حجاب و زن

تکلیف

■ عقائد (۶)

■ اخلاق

سلوک فردی (۱)

سلوک اجتماعی

■ علوم قرآن

■ حدیث (۱)
■ متفرقات (۸)
■ امور عامه (۷)

آخرین پرسش‌ها

پرسش‌های تصادفی

پرسش‌های پربازدید

آیا می توان نماز را نشسته خواند ؟

آیا می شود زمانی که بلند شدن یا نشستن در نماز دشوار است ، نماز را روی صندلی یا به صورت نشسته خواند ؟

اگر به حد اضطرار برسد می شود امّا مجرد درد باعث رسیدن به حد ضرر نمی شود بلکه این یک امر نسبی است و مربوط به خود مکلف است .

تاریخ: [۱۳۹۳/۱۰/۲۷]     بازدید: [1622]

ارسال سوال