دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ احکام (۱)
نماز (۷)

روزه

اجتهاد و تقلید (۲)

حج و عمره و زیارات

کفارات

زکات و صدقه

خمس (۱)
جهاد و دفاع (۱)

امر به معروف و نهی از منکر

بیع و تجارت (۱)

وقف

عهد و نذر و قسم

نکاح و طلاق (۱)

صید و تذکیه

خوردن و آشامیدن

میراث

قضاء و شهادات

حدود و تعزیرات

قصاص و دیات

خانواده

حجاب و زن

تکلیف

■ عقائد (۶)

■ اخلاق

سلوک فردی (۱)

سلوک اجتماعی

■ علوم قرآن

■ حدیث (۱)
■ متفرقات (۸)
■ امور عامه (۷)

در حقیقت اعلم و فقیه کیست؟

بسمه تعالی
سلام علیکم
خیلی خواهش می کنم که خود حضرت آقا جواب
بفرمایند:
بنده ۳۵ سال دارم، معمم، مبلغ - خارج از کشور ایران زندگی میکنم، ایرانی نیستم.
سوال: در زمان ما مراجع عظام تقلید خیلی زیاد است. عدهٔ ای از اهل خبره یکی از آنها را اعلم می دانند، دیگر از اهل خبره فقیه دیگر را اعلم (یا فقیه جامع الشرائط) می دانند. ... ... مشاهده پاسخ

دو فقیه هستند که اجازه داده اندمانمی دانیم که کدام یکی از این بزرگان اعلم هستند

سلام علیکم
آقاجان، یک مسأله هست که اینجا احتیاط واجب گفته شده است. برای ما سخت است. دو فقیه هستند که در اینجا اجازه داده اند (که می توان به یکی از اینها رجوع کرد). ما نمی دانیم که کدام یکی از این بزرگان فالاعلم هستند، لطفاً راهنمایی کنید تا در این مساله انشاءالله معذور باشیم. ۱. آیت الله سید صادق روحانی. ۲. آیت الله سید کاظم الحایری. ... مشاهده پاسخ

پرسش‌های تصادفی

پرسش‌های پربازدید

ارسال سوال