پیشگفتار

بسم الله الرحمن الرحیم

پیشگفتار:

در جهان امروز که نسل نو و آینده را به ضعف عقیده و بی­دینی و لاابالی­گری میکشاند و سوق میدهد همه أفراد ملت مسئولند...

جهان امروز که گرفتار چنگال مادیت گشته و زرق و برقهای فریبنده در تمام مراحل زندگی نفوذ کرده و جنگها و خون­ریزیها و ناآرامشیها از هر سو نمایان تا آنجا که بشر را بستوه در آورده و آرامش و امنیت را از همگان ربوده...

در این دوران خطرناک و بیمار داروی شفا بخش، اسلام است...

«همانا آیین پسندیده نزد خداود اسلام است».

«سوره آل­عمران آیه 19»

اسلام شعله­ای فروزان که راه و رسم زندگی بشر را روشن میکند چراغی که فروغش جاوید و حیاتش فنا ناپذیر...

اسلام برای همه و برای همیشه و قوانین پاک و مقدس او محدود به مکان و زمان نیست...

اسلام: آیین خوشبختی فرد و اجتماع در کلیه مراحل زندگی و طبقات جامعه کا با روش استوار و پایدار بشر و توده ملت را از همه شقاوتها و بدبختیها و ناراحتیها نجات میدهد...

لیکن گروه­های مغرضانه و دستگاه­های استعمار و استحمار خبیث با تلاشهای پی در پی و عوامل گوناگون تبلیغاتی میخواهند کا این نور فروزان را تحت الشعاع قرار دهند و یا خاموش نمایند...

ولی هرگز: این نور جاوید و ابدیست و خدا نگهدار او است و همه ملتهای اسلامی در پاسداری و حمایت آن مسئولند.

زیرا اگر از این نور الهی فاصله گرفته شود زندگی تلخ و ناگوار گریبان گیر همه است.

تا هنگامی که اسلام که قرآن و عترت باشد در سراسر زندگیمان حکومت نکند روز به روز بر بدبختی و شقاوت ما افزوده میشود... و دیگران بهره میبرند...

زنهار بیدار باشیم و به مسئولیت خود عمل نماییم و کوشش را از دست ندهیم و ایمان خود را محکم و استوار سازیم...

و افکار بیگانگان محو و دست اجانب قطع و معارف اسلامی و تعالیم قرآن و عترت را ترویج و تبلیغ نماییم در هر پست و مقام در تمام طبقات اجتماع به هر وسیله­ای که ممکن باشد.

اینک:

نگارنده بقلم سهل و آسان که در خور همه طبقات باشد تعالیم مقدس اسلام را بطور اختصار به رشته تحریر در آورده و تقدیم جامعه اسلامی نموده.

و چون طبقات اجتماع و افکار ملت متفاوت است بر خود لازم دانست که اجتماع را طبقه­بندی نموده و برای هر یک مطالبی نوشته.

و اولین کتاب از سلسله: (اسلام قرآن و عترت) برای نوجوانان عزیز بنام (اسلام ویپه نوجوانان 1- وظایف دینی) به زیور چاپ رسید.

و این کتاب استنباط شده و مطابق با فتاوی تمام مراجع تقلید زیرا کلیات مسائل شرعی و وظایف دینی را بیان نموده و بر پدران و مادران که احساس مسئولیت میکنند و علاقه­ای به معتقدات فرزندانشان دارند و نیز برادران و خواهران آگاه و با سواد لازم است که نوجوانان و دانش آموزان را راهنمایی کنند و کتاب را بعنوان درس بیان نمایند و اگر مطلبی ناآشنا بنظر آمد و یا مشکل بود شرح دهند و به پرسشهای آنان پاسخ دهند و آنها را با دیانت تربیت کنند زیرا اگر فرزندان و نوباوگان با دین شدند پدران و مادران در کمال آسودگی و راحت خاطر بسر میبرند زیرا بوظیفه خود عمل مینماید و نیز یک اجتماع سالم و پیشرفته و ارزنده تشکیل میشود وگرنه اجتماع و کشور رو به انحطاط و نابودی قرار میگیرد...

خداوند همه را بتعالیم اسلام آشنا کند و از شرّ اجانب محفوظ دارد.

قم – عادل

2 رجب 1398 هـ