أحکام اسلامی

أحکام اسلامی:

اسلام برای راه و رسم زندگی بشر راهنمایی­هایی دارد و قوانین و دستورهایی مقرر فرموده که عمل به آنها موجب خوشبختی و سعادتمندی میباشد زیرا زیر بنای آن فطرت انسان است و واضع آن خداوند متعال که از خلقت انسانها آگاه است. و میداند چه چیز به زیان یا مصلحت اوست.

آری نوباوگان عزیز اسلام برای هر چیز حکم و قانونی دارد حتی توالت (       ) رفتن چهل حکم دارد. [1].

و هر حکم اسلامی از پنج عنوان و تیراژ خارج نیست:

1- واجب: یعنی انجام دادن کار لازم است و اگر ترک شود عقاب و مذمت دارد مانند نماز که باید خواند و ترک آن موجب معصیت و عقاب است.

2- حرام: یعنی ترک و رها کردن کار لازم است و اگر انجام داده شود باعث نکوهش و عذاب است مانند زنا و شراب و نزول خوردن که باید ترک شود و اگر کسی العیاذ بالله مرتکب آن شود مذمت و عقاب میشود. و در اسلام 1448 حرام و 1535 حلال است[2].

3- مستحب: یعنی اگر انجام داده شود نیکوست و اگر ترک شود عقاب و عذاب ندارد مانند قرآن خواندن و نماز با جماعت بجا آوردن که ثواب دارد و نیکوست.

4- مکروه: یعنی اگر ترک شود بهتر است و اگر انجام داده شود عقاب و عذاب ندارد مانند صبح پنیر خوردن و نماز در حمام خواندن.

5- مباح: یعنی رها کردن کار و یا انجام دادنش مساویست و برای شما نه عقاب و نه ثواب دارد.

و میتواند شخص مسلمان و مؤمن همه کارهایش را به عنوان واجب و مستحب بیاورد در جایی که با نیت و اخلاص و برای خداوند مهربان انجام دهد.

آری اسلام خداوند دانا و توانا آن را بدون هیچ عیبی و نقصی بطور کامل و تام فرو فرستاده و زاییده اندیشه بشر نیست.

اسلام دین جاویدانه و ابدی بشر و انسانها در تمام زمانها و مکانها و برای همه ملل جهان و تمام نیازهای بشر در کلیه مراحل زندگی بعهده گرفته و تکلف نموده.

سعادت و خوشبختی انسانها و جهانیان و شما نوباوگان در دنیا و آخرت به اسلام وابسته میباشد.

اینک: با شما ای فرزندان عزیزم قدم بقدم با گامهای مثبت و پایدار در راه شناخت اسلام مسیر خود را طی میکنیم تا به وظایف دینی خویش آشنا شویم.[1]- بنابر فرموده آیة الله اراکی دام ظله در نماز جمعه سال 1389.

[2]- بنابر فرموده استاد عالیقدرمان العلامه الشیخ محمد تقی ستوده دام ظله در درس مکاسب (رسالة العدالة).