انجمن پرسش و پاسخ

آگاهی علمی:

انجمن پرسش و پاسخ

بمنظور توسعه فکری و اطلاعات عمومی و بالا بردن سطح افکار نوجوانان ارجمند و تمام طبقات مردم.

کتابخانه شما (المکتبة الاسلامیة – ایران – قم) اعلام میدارد بهر گونه سؤال و پرسش از تمام علوم و فنون : -معارف اسلامی و مذهبی – تفسیر و علوم قرآن – فلسفه و منطق – طب و بهداشت – هندسه و جبر – فیزیک و شیمی – تاریخ و جغرافیا – لغت و ادبیات اخلاق و سیاست... و غیر ذلک پاسخ دهد.

با مراعات بودن شرایط زیر:

1- نام و نام خانوادگی سائل.

2- پایه تحصیلات ویا شغل و کار.

3- سن.

4- خط واضح و خوانا با آدرس کامل خود.

5- به این آدرس مکاتبه فرمایید:

ایران – قم – 16متری خیابان تهران – مسجد علوی

«انجمن پرسش و پاسخ»

و پاسخ شما با پست فرستاده میشود.

و امیدواریم در آینده (سؤال و جواب) را جمع­آوری نموده و بصورت کتابهایی سودمند و با ارزش تقدیم جامعه شود.

موفق و پیروز باشید.

عضو کتابخانه

شیخ جاسم سکوری

آثار قلمی نگارنده:

چاپ شده:

عربی

فارسی

1- الحق والحقیقة بین الجبر والتفویض. آماده به چاپ

1- اسلام ویژه نوجوانان و دانش­آموزان. آماده به چاپ

2- السعید والسعادة بین المقدماء والمتأخرین.

2- اسلام ویژه جوانان و دانشجویان. «1- خداشناسی»

3- الشعب یسأل.

3- اسلام ویژه دوشیزگان و بانوان. «معارف اسلامی»

4- فن التألیف.

 

5- نهج البلاغة وانحطاط المسلمین.

 

«و مخطوطات دیگر»