lisdin makaloli sababun makaloli makaloli Mukalolin da akaranta dayawa.

Albarkacin wahalar wasu


da sunan Allah Mai rahama Mai jin ƙai

Dukkanin godiya ta tabbata ga ubangijin talikai tsira da aminci su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta Muhammad da iyalansa tsarkaka.
Hakika tsarin rayuwa yana hukunta kowanne bil Adama ya kasance yana da wata gudummawa da yake bayarwa domin samun daidaituwar system ɗin duniyar asbab. ... cigaba

Kada ka cutar da wanda kake baiwa Sadaka

Da sunan Allah Mai rahama Mai jin ƙai

Dukkanin godiya da yabo sun tabbata ga Allah Ubangijin Talikai, tsira da aminci su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta Muhammad da iyalansa tsarkaka.
... cigaba

Kada ku riƙi wannan ƙur'ani abin ƙauracewa

Da sunan Allah Mai rahama Mai jin ƙai

Dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah Ubangijin Talikai maɗaukakin Sarki tsira da aminci su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta Muhammad da iyalansa tsarkaka waɗanda ya tafiyar da dukkanin kazanta da datti daga barinsu.

bayan haka: ... cigaba

Tura tambaya